ครูทำความสะอาด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 00:00 น.

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคณะครูของเราจึงได้ร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อต้อนรับนักเรียน สำหรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

006 036 006

20200626ครูทำความสะอาด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:39 น.