ตรวจสุขภาพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 00:00 น.

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่างิ้ว ได้มาตรวจสุขภาพของนักเรียน

006 036 006 ตรวจสุขภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 11:59 น.